PRAKTIJK DE VRIES VOOR ENERGETISCHE
                 NATUURGENEESWIJZEN
Praktijk info:                           

Praktijk de Vries voor energetische natuurgeneeswijzen is aangesloten bij het VBAG.
De afkorting VBAG staat voor Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze.
Dit is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Sinds 1984 zorgt de VBAG dat de kwaliteit van haar leden gewaarborgd blijft en dat zij mee professionaliseren in de ontwikkelingen van deze tijd.
Door middel van o.a. strenge selectiecriteria waaronder opleiding, een registratiesysteem, beroepscode, een klacht- en tuchtregeling en de verplichte bij- en nascholing is in de loop der jaren een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd.
Voorts spant de VBAG zich in om de natuurgeneeskunde een vaste plek in de gezondheidszorg te geven en zoekt zij actief het overleg met beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en andere relevante partijen.
In verkeer met mijn patienten gelden de bepalingen, beroepscode en het tuchtrechtregeling van de VBAG /RBCZ.  op de site  www.tcz.nu

Vanaf  juli 2016 heeft de overheid de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, de Wkkgz, in het leven geroepen.
Deze wet regelt , wat de overheid als "goede zorg" heeft vastgelegd. Tevens staat er omschreven hoe klachten en  geschillen , door cliŽnten, moeten worden aangepakt. Ook ik als therapeut dien mij hieraan te houden. Dit is geregeld in de Wkkgz : regels voor aanbieders Complementaire /Alternatieve zorg. Wat deze wet precies voor u als cliŽnt inhoudt kunt u terugvinden , via de site
www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/
Vergoedingen door zorgverzekeraars
Natuurgeneeskunde valt bij zorgverzekeringen onder alternatieve geneeswijzen. Indien u aanvullend verzekerd bent, worden de nota 's voor de energetische behandelingen meestal (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Aangezien het helaas voor mij onmogelijk is om hier een gehele opsomming te geven wat vergoed wordt per zorgverzekeraar, adviseer ik u hiervoor uw zorgpolis na te kijken.
Het uitschrijven van facturen gebeurt uitsluitend op eigen naam.

Betaling
Betaling van de factuur is alleen contant mogelijk, ik heb geen mogelijkheid om te pinnen.

Tijdig afzeggen van de afspraak.
Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Parkeren
Er is parkeergelegenheid bij de praktijk.

Huisbezoeken
Indien het voor u niet mogelijk is om de praktijk persoonlijk te bezoeken ivm. ziekte of dergelijke, is een behandeling bij u thuis of elders mogelijk.
Naast de kosten van de behandeling worden er dan ook reiskosten berekend per km, voor de heen- en de terugreis.

ģadevries2012